klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

En miljon för mångfalden!

Hjälp oss med nästa steg i utvecklingen av Station Linné! Vi behövde en miljon kronor för att kunna köpa in marken norr om forskningsstationen – till vänster i bilden nedan. Detta har vi lyckats att samla in! Genom markinköpet vill vi göra det möjligt för ännu fler forskare och studenter att bedriva sina studier här i nya lokaler. Nu fortsätter insamlingen till nästa steg i utvecklingen! Allt från 20 kr och uppåt är välkommet.


Vårt insamlingskonto är bg 673-1426. Du kan även Swisha oss på 123 635 94 00.

Skriv 'framtid' i meddelanderutan för din gåva.

Station Linné står – tillsammans med resten av mänskligheten – inför stora utmaningar! Klimatförändringar och arters försvinnande ställer nya krav på vår kunskap om naturen. Det behövs därför mer forskning om biodiversitet (mångfald) och ekologi (samspel).

Insektssamling av internationellt värde

På Station Linné finns idag, tack vare stationens eget forskningsprojekt Svenska Malaisefälleprojektet, världens största insektssamling. Den här samlingen måste säkras med utökade och specialanpassade utrymmen och vi tycker att den ska finnas kvar på Öland. Insektssamlingen har under årtionden byggts upp av hundratals forskare, spridda över hela jorden.

Trångbott

Vi måste årligen tacka nej till ett flertal forskare, forskningsprojekt och studenter som vill komma och bo och verka på stationen, helt enkelt för att vi inte har plats för dem idag. Detta trots att vi har 30 bäddar och ett 50-tal labbplatser. Årligen besöks vi redan nu av runt hundra forskare med assistenter och ett 15-tal forskningsprojekt från ett 15-tal länder. Intresset för att bedriva forskning och andra studier på Öland är med andra ord mycket stort och nu vill vi utöka till 100 bäddar och bygga ännu fler labblokaler.

Men varför Skogsby på Öland?

Stationens geografiska läge på ön är perfekt. Läget nära Ölandsbron gör stationen lättillgänglig; stationen är centralt placerad med många av öns alla naturtyper inom gångavstånd. Men inte bara detta! Station Linnés geografiska läge på Öland är också optimalt vad gäller forskning och studier av landets biota (levande). I klimatfrågan spelar stationens verksamhet därmed en betydande roll; såväl nationellt som internationellt.

Insamlingen

Vi vänder oss därför till alla och en var och ber om hjälp och finansiellt stöd för att kunna förverkliga vår gemensamma dröm: att få kännedom om och bättre förståelse för naturen i allmänhet och vilka arter som vi delar denna jord med i synnerhet.

Om vi lyckas förverkliga våra visioner om en utökad verksamhet så kommer unika resultat och ny kunskap att komma hela mänskligheten till godo. Vi kommer att få helt nya insikter om artrikedomen, evolutionen och livet på jorden!

Det handlar om förståelse och kunskap
Det handlar om fascination och passion
Det handlar om att rädda världen

 

Vårt insamlingskonto är bg 673-1426.

Du kan även Swisha oss på 123 635 94 00.

Skriv 'framtid' i meddelanderutan för din gåva.


Tack för ditt bidrag!