klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

ARANEAE

 The spiders are this far mainly sorted by Fredrik Arvidsson, Lund.

Atypidae Thorell, 1870 Purse Web Spiders/Pungnätspindlar eller Tapetserarspindlar (1)
Very few samples. Only one very rare and ground-dwelling species in the country.

Pholcidae Koch, 1851 Cellar Spiders/Dallerspindlar (4)
Not yet recorded. Mostly indoors.

Segestriidae Simon, 1893 Tubeweb Spiders/Sexögonspindlar eller Ormspindlar (2)
Few samples. Ground-dwelling. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Dysderidae Koch, 1837 Woodlouse Hunter Spiders/Ringögonspindlar eller Rövarspindlar (2)
Not yet recorded. Rare and ground-dwelling.

Oonopidae Simon, 1890 Dwarf Hunting Spiders/Dansspindlar (1)
Not yet recorded. Very rare and indoors.

Eresidae Koch, 1851 Velvet Spiders/Sammetsspindlar eller Nyckelpigespindlar (1)
Not recorded. Only one very rare and ground-dwelling species in the country.

Oecobiidae Blackwall, 1862 Disc Web Spiders (1)
Not yet recorded. Very rare and indoors.

Mimetidae Simon, 1881 (Syn: Eurichuridae) Pirate Spiders/Kaparspindlar (2)
Not yet recorded.

Uloboridae Thorell, 1869 Hackled Orb-weaver Spiders/Krusnätspindlar (2)
Not yet recorded. Rare.

Anyphaenidae Bertkau, 1878 Spökspindlar (1)
Few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Argyronetidae Latreille, 1804 Water Spiders/Vattenspindlar (1)
No records. The single species is aquatic.

Dictynidae Pickard-Cambridge, 1871 Kardarspindlar (19)
Few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Hahniidae Berkau, 1878 Dwarf Sheet Spiders/Panflöjtspindlar (7)
Few samples. Ground-dwelling. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Clubionidae Wagner, 1887 Sac Spiders/Säckspindlar (22)
Several samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Miturgidae Simon, 1885 Prowling Spiders/Sporrspindlar eller Taggspindlar (8)
Very few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Gnaphosidae Pocock, 1898 Flat-bellied Ground Spiders/Plattbukspindlar (51)
Very few samples. Ground-dwelling. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Philodromidae Thorell, 1870 Running Crab Spiders/Snabblöparspindlar (19)
Several samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Thomisidae Sundevall, 1833 Crab Spiders/Krabbspindlar (29)
Several samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Salticidae Blackwall, 1836 Jumping Spiders/Hoppspindlar (50)
Few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Liocranidae Simon, 1897 Spiny-legged Sac Spiders/Månspindlar (11)
Not yet recorded. Ground-dwelling.

Corinnidae Karsch, 1880 (Syn: Phrurolithidae)Dark Sac Spiders/Flinkspindlar (2)
Not yet recorded. Ground-dwelling.

Sparassidae Bertkau, 1872 (Heteropodidae) Huntsman Spiders/Jättekrabbspindlar eller Bladspindlar (1)
Very few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Agelenidae Koch, 1837 Funnelweb Weaver Spiders/Trattspindlar (7)
Very few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Amaurobiidae Thorell, 1870 Tangled Nest Spiders/Mörkerspindlar (4)
Few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Lycosidae Sundevall, 1831 Wolf Spiders/Vargspindlar (58)
Few samples. Ground-dwelling. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Oxyopidae Thorell, 1870 Lynx Spiders/Lospindlar (1)
Not yet recorded. Rare.

Pisauridae Simon, 1890 Nursery Web Spiders/Vårdnätspindlar (3)
Very few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Zoridae Pickard-Cambridge, 1893 (Syn: Miturgidae) Wandering Spiders/Taggfotspindlar (6)
Not yet recorded. Ground-dwelling.

Titanoecidae Lehtinen, 1967 Rock Weaver Spiders/Stenspindlar (2)
Not yet recorded. Rare and ground-dwelling.

Araneidae Simon, 1895 Orb-Weaver Spiders/Hjulspindlar eller Hjulnätspindlar (41)
Several samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Linyphiidae Blackwall, 1859 Dwarf Spiders/Täckvävarspindlar eller Mattvävarspindlar (308)
Several samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Nesticidae Simon, 1894 Cave Cobweb Spiders/Grottspindlar (1)
Not yet recorded. A cave-dwelling and indoors species.

Tetragnathidae Menge, 1866 Long-jawed Orb-weaver Spiders/Käkspindlar (15)
Few samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Theridiidae Sundevall, 1833 Cobweb Spiders/Klotspindlar (60)
Several samples. Under treatment by Fredrik Arvidsson.

Theridiosomatidae Simon, 1881 Ray Spiders/Strålspindlar (1)
Not yet recorded. Rare.

 


Remarks For each taxon the total number of known species in Sweden are given in parentheses (including accidentals). Taxa considered non-monophyletic are in quotes. Note that the classification given here is not necessarily a state-of-the-art valid classification in all details, but represent the actual units in SMTP sorting.

These data are compiled by Mattias Forshage