klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Trap ID 24 – Stenbrohult, Djäknabygds bokbacke

Trap owner: Sven G. Nilsson, University of Lund
Major habitat: heath with old beeches


Locality: SE, Sm, Älmhults kommun, Stenbrohult, Djäknabygds bokbacke
GPS coordinates: WGS 84 decimal 56.609133, 14.193050
Or, alternatively, WGS 84 g/m/s +56° 36 32.88", +14° 11 34.98"
Trap head (collector) direction: 40°


Predominating vegetation (alphabetical order): Anemone nemorosa, Betula pendula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Deschampsia flexuosa, Fagus sylvatica, Galium saxatile, Holcus mollis, Juniperus communis, Lathyrus linifolius, Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Poa pratensis pratensis, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus
 
Additional notes:

The trap has been emptied 18 times during June 26, 2003 and May 7, 2006 as follow:
Coll ID      Period
816           2003.vi.26-2003.vii.15
817           2003.vii.15-2003.viii.01
818           2003.viii.01-2003.viii.18
819           2003.viii.18-2003.ix.13
820           2003.ix.13-2003.xii.10
821           2003.xii.10-2004.iii.25
822           2004.iii.25-2004.v.06
823           2004.v.06-2004.v.19/
1308         2004.v.19-2004.vi.27
1309         2004.vi.27-2004.vii.22
1310         2004.vii.22-2004.ix.25
1311         2004.ix.25-2005.i.19
1671         2005.i.19-2005.iv.30
1672         2005.iv.30-2005.v.31
1673         2005.v.31-2005.vii.20
1674         2005.vii.20-2005.ix.05
1675         2005.ix.05-2006.iv.15
1676         2006.iv.15-2006.v.07
2103        2005.ix.05-2005.x.30

 

Leg.: The Swedish Malaise Trap Project (SMTP)