klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Trap ID 52 – Kulbäckslidens trail park, nature reserve

Trap owner: Ulla Nylander and other employees at Svartberget Research Station, Vindeln Experimental Forests
Major habitat: old blueberry spruce forest
 
Locality: SE, Vb, Vindelns kommun, Kulbäckslidens trail park, nature reserve
GPS coordinates: WGS 84 decimal 64.185100, 19.573367
Or, alternatively, WGS 84 g/m/s +64° 11 6.36", +19° 34 24.12"
Trap head (collector) direction: 140°
Altitude: 274 m.s.l.
 
Predominating vegetation (alphabetical order):Deschampsia flexuosa, Dicranum scoparium, Gymnocarpium dryopteris, Hylocomium splendens, Linnaea borealis, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum annotinum, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Picea abies, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Populus tremula, Ptilium crista-castrensis, Sorbus aucuparia, Trientalis europaea, Vacciniuim vitis-idaea, Vaccinium myrtillus
 

Additional notes:
The trap has been emptied 15 times during August 1, 2003 and October 15, 2004 as follow:
Coll ID      Period
183           2003.viii.01-2003.viii.18
184           2003.viii.18-2003.ix.01
185           2003.ix.01-2003.ix.22
186           2003.ix.22-2003.x.14
197           2003.ix.01-2003.ix.22
734           2003.x.14-2003.xii.02
735           2003.xii.02-2004.v.28
736           2004.v.28-2004.vi.18
1237         2004.vi.18-2004.vii.09
1238         2004.vii.09-2004.vii.23
1239         2004.vii.23-2004.viii.05
1240         2004.viii.05-2004.viii.20
1241         2004.viii.20-2004.ix.03
1242         2004.ix.03-2004.ix.24
1243         2004.ix.24-2004.x.15

 

Leg.: The Swedish Malaise Trap Project (SMTP)