klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Trap ID 55 – Kulbäckslidens trail park, Granliden

Trap owner: Ulla Nylander and other employees at Svartberget Research Station, Vindeln Experimental Forests
Major habitat: 80+ yr old spruce forest 
 
Locality: SE, Vb, Vindelns kommun, Kulbäckslidens trail park, Granliden
GPS coordinates: WGS 84 decimal 64.192567, 19.566950
Or, alternatively, WGS 84 g/m/s +64° 11 33.24", +19° 34 1.02"
Trap head (collector) direction: 180°
Altitude: 222 m.s.l.
 
Predominating vegetation (alphabetical order): Agrostis capillaris, Cicerbita alpina, Deschampsia flexuosa, Gymnocarpium dryopteris, Hylocomium splendens, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum annotinum, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Picea abies, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Rubus saxatilis, Solidago virgaurea, Sorbus aucuparia, Sphagnum spp., Trientalis europaea, Vacciniuim vitis-idaea, Vaccinium myrtillus

 

Additional notes:
The trap has been emptied 15  times during August 1, 2003 and October 15, 2004 as follow:
Coll ID      Period
195           2003.viii.01-2003.viii.18
196           2003.viii.18-2003.ix.01
197           2003.ix.01-2003.ix.22
198           2003.ix.22-2003.x.14
742           2003.x.14-2003.xii.02
743           2003.xii.02-2004.iv.20
744           2004.iv.20-2004.v.28
745           2004.v.28-2004.vi.18
1258         2004.vi.18-2004.vii.09
1259         2004.vii.09-2004.vii.23
1260         2004.vii.23-2004.viii.05
1261         2004.viii.05-2004.viii.20
1262         2004.viii.20-2004.ix.03
1263         2004.ix.03-2004.ix.24
1264         2004.ix.24-2004.x.15

Leg.: The Swedish Malaise Trap Project (SMTP)