klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Trap ID 56 – Kulbäckslidens trail park, Gammnybränna

Trap owner: Ulla Nylander and other employees at Svartberget Research Station, Vindeln Experimental Forests
Major habitat: 10-15 years old cutting area with some spruce and larch trees
 
Locality: SE, Vb, Vindelns kommun, Kulbäckslidens trail park, Gammnybränna
GPS coordinates: WGS 84 decimal 64.144800, 19.588917
Or, alternatively, WGS 84 g/m/s +64° 8 41.28", +19° 35 20.10"
Trap head (collector) direction: 210°
Altitude: 283 m.s.l.
 
Predominating vegetation (alphabetical order): Betula pendula, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Epilobium angustifolium, Gymnocarpium dryopteris, Larix decidua, Linnaea borealis, Luzula pilosa, Lycopodium annotinum annotinum, Maianthemum bifolium, Melampyrum sylvaticum, Picea abies, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Populus tremula, Rubus idaeus, Salix caprea, Trientalis europaea, Vacciniuim vitis-idaea, Vaccinium myrtillus

 

Additional notes:
The trap has been emptied 15  times during August 1, 2003 and October 15, 2004 as follow:
Coll ID      Period
199           2003.viii.01-2003.viii.18
200           2003.viii.18-2003.ix.01
201           2003.ix.01-2003.ix.22
202           2003.ix.22-2003.x.14
746           2003.x.14-2003.xii.02
747           2003.xii.02-2004.iv.20
748           2004.iv.20-2004.v.28
749           2004.v.28-2004.vi.18
1265         2004.vi.18-2004.vii.09
1266         2004.vii.09-2004.vii.23
1267         2004.vii.23-2004.viii.05
1268         2004.viii.05-2004.viii.20
1269         2004.viii.20-2004.ix.03
1270         2004.ix.03-2004.ix.24
1271         2004.ix.24-2004.x.15

Leg.: The Swedish Malaise Trap Project (SMTP)