klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Öländska fjärilsmarker & försommarorkideer

8 juni 2019, kl 9-13

Vi startar dagen med att samlas vid parkeringsplatsen utanför Station Linné. Här gör vi en kort promenad, men färdas sen i samlad trupp några kilometer för att leta efter den så här långt söderut på Öland, ovanliga salepsroten. Samtidigt letar vi efter exklusiva fjärilsarter som vädd- och sotnätfjäril, violettkantad guldvinge och mindre blåvinge.

Det finns goda chanser att se ytterligare ett tämligen stort antal orkidéer och fjärilar. Några fjärilsarter som är möjliga att se om det är soligt väder är ängssmygare, skogsvisslare, skogsnätfjäril, ängsnätfjäril, pärlgräsfjäril, kvickgräsfjäril, svingelgräsfjäril, hagtornsfjäril, samt med en portion tur busksnabbvinge, svävflugedagsvärmare, den snabbt minskade gullvivefjärilen och dagaktiva nattfjärilen karminspinnare.

Orkidélistan kan bli tämligen lång. Vi bör kunna se grönkulla, ängsnycklar, johannesnycklar, kärrknipprot, krutbrännare, brudsporre, flugblomster, tvåblad, nattviol och grönvit nattviol. Självklart noteras även annat intresse, andra kärlväxter, insekter, fåglar m.m.

Om intresse finns kan eftermiddagen, efter lunchstopp på lämpligt ställe, förlängas för att i egna bilar ta oss till ytterligare platser längre norrut, och listan kan då kryddas med bland annat vit skogslilja, guckusko och nästrot. För fulldagsvarianten tillkommer 150 kr/person, och förutsätter att åtminstone åtta deltagare väljer detta.

Kostnad: 500 kr/person

Max antal deltagare: 18

Tid: kl 9-13 (med eftermiddagspass som längst till kl 17.00)