klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Föreningen Station Linnés styrelse 2019-2020

Valda till och med våren 2020:

På 2 år
Lena Wennersten, Ordförande
Elisabeth Almgren
Anna-Karin Borg-Karlsson
Dave Karlsson, Vice ordförande

Bertil Lundgren
Jessica Mo
Folke K Larsson

På ett år
Pav Johnsson

Gunhild Kullenberg
Anne Wilks
Lennart Ågren

Styrelsesuppleanter
Karin Bengtsson

Fredrik Ronquist
Börje Ekstam

Lisa Tengö
Stefan Andersson

Revisorer

Ordinarie: Cajsa Lindberg
Suppleanter: Erik Cardfelt och Jörgen Danielsson

Valberedning

Jan Landin (sammankallande)
Mattias Forshage
Honor Prentice

Representanter i styrelse för Stiftelsen Station Linné

Gunhild Kullenberg
Göran Hoppe