klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Föreningen Station Linnés styrelse 2019-2020

Valda till och med våren 2021:

På 2 år
Lena Wennersten, Ordförande
Elisabeth Almgren
Anna-Karin Borg-Karlsson
Folke K Larsson 
Bertil Lundgren
Jessica Mo, kassör

På ett år
Pav Johnsson
Gunhild Kullenberg
Anne Wilks
Lennart Ågren

På 3 år
Dave Karlsson, Vice ordförande

Styrelsesuppleanter
Karin Bengtsson

Fredrik Ronquist
Börje Ekstam

Lisa Tengö
Stefan Andersson

Revisorer

Ordinarie: Cajsa Lindberg och Erik Cardfelt
Suppleanter:  och Jörgen Danielsson och Elisabeth Cima

Valberedning

Jan Landin (sammankallande)
Veronika Johansson
Honor Prentice

Representanter i styrelse för Stiftelsen Station Linné

Gunhild Kullenberg
Göran Hoppe


 

Styrelsemöten 2020 - 2021

- Lördag 26 september 09:00-12:00 med efterföljande höstmöte kl. 13:00

- Lördag 21 november kl. 09:30-12:00.

- Lördag 20 februari 2021 kl. 09:30-12:00

- Lördag 22 maj kl. 09:00-12:00 med efterföljande årsmöte från kl. 13:00.