klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Föreningen Station Linnés styrelse 2018-2019

Valda till och med våren 2019:

Fredrik Ronquist, Ordförande
Pav Johnsson, Programansvarig
Lena Wennersten
Gunhild Kullenberg
Lennart Ågren
Anne Wilks, Programansvarig
Dave Karlsson, Vice ordförande
Bertil Lundgren
Eje Rosén
Anna-Karin Borg-Karlsson
Folke K Larsson

Styrelsesuppleanter

(valda t o m årsmötet 2019)

Karin Bengtsson
Sibylle Häggqvist
Börje Ekstam
Lisa Tengö
Stefan Andersson

Revisorer

Ordinarie: Carina Olsson och Cajsa Lindberg
Suppleanter: Erik Cardfelt och Jörgen Danielsson

Valberedning

Jan Landin (sammankallande)
Mattias Forshage
Honor Prentice

Representanter i styrelsen för Stiftelsen Station Linné

Gunhild Kullenberg
Göran Hoppe