• Följ med på en orkidévandring i maj, eller början av juni.
 • Våradonis, eller arontorpsros, som den kallas på Öland,
 • Begrskrabba hinns i hela världen bara på Ölands och Gotlands alvar, samt norra Spanien och sydvästra Frankrike!
 • Långbensgrodan har på Öland sin nordligaste förekomst i världen.
 • Bara på Öland finns den kortskaftade varianten av majviva - en arts vars evolutionsbiologi undersökts via vår forskningsstation.
 • Nagelört är en av vårens tidigaste växter. En klimatvinnare också, vad det verkar.
 • Rödnosspindeln är en bara några millimeter stor hoppspindel som gillar alvarets varma kalkhällar.
 • En av många nybeskrivna insektsarter som forskningen på Station Linné resulterat i.
 • Humlans naturspanare är en populär aktivitet för barn.
 • Följ med på en orkidévandring i maj, och hälsa på våra mindre påfågelspinnare!
 • Slån är en av alvarets vanligaste buskar, som snabbt sprider sig om betet upphör.
 • Ölandssolvändan är Ölands landskapsblomma. Den hittas i Sverige bara på alvarmark.

Välkomna till Station Linné!

Station Linné har funnits sedan 1963 och är en internationellt arbetande forskningsstation som producerar vetenskapliga resultat i världsklass. Vi bedriver egen forsknings- och utbildningsverksamhet året runt, men stationen är också värd för många svenska och utländska forskare, vilka bedriver sina fältstudier här. Samtidigt som forskningsstationen är en port till sydöstra Sveriges natur och södra Ölands världsarv så erbjuder vi kurser, naturguidningar, naturskola för barn samt boende.


Vårt nya boende heter: STF Station Linné – 28 nya rum

Vårt boende är från och med den 1 februari anslutet till Svenska Turistföreningen.

Bli medlem eller medstiftare

Du kan göra en stor insats för oss genom att bli medlem i föreningen Station Linné eller rentav medstiftare.

Volontär & praktikplatser

Station Linné erbjuder en rad olika möjligheter till volontärarbeten eller praktikplatser. Det kan röra sig om allt från att hjälpa till med...

?

Forskning

Under året pågår ett flertal forskningsprojekt på Station Linné.