klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

2016-06-23

En miljon för mångfalden!

Varför?

Station Linné – en på miljonen!

Station Linné behövde en miljon kronor för att kunna köpa in mer mark. Varför?

  • i klimatfrågan spelar stationens verksamhet en betydande roll; såväl nationellt som internationellt. Men både vår egen forskning och gästforskares verksamhet på stationen måste ges bättre möjligheter och flera, ändamålsenliga utrymmen
  • med enbart vår nuvarande fastighet hämmas våra möjligheter att förverkliga våra visioner och idéer
  • vi behöver säkra förutsättningarna till framtida forskning och utveckling på stationen

Vårt insamlingskonto är bg 673-1426 eller swisha till 123 635 94 00.
Markköpet är nu genomfört och nu börjar vi samla in nästa miljon för att projektera nybygget på inköpta marken.
Framtiden börjar nu!
Skriv FRAMTID i meddelanderutan (och glöm inte namn och adress).

Station Linné står – tillsammans med resten av mänskligheten – inför stora utmaningar! Klimatförändringar och arters försvinnande ställer nya krav på vår kunskap om naturen. Det behövs därför mer forskning om biodiversitet (mångfald) och ekologi (samspel). På Station Linné finns idag, tack vare stationens eget forskningsprojekt Svenska Malaisefälleprojektet, världens största insektssamling! Den här samlingen måste säkras och vi tycker att den ska finnas kvar på Öland!

Men för att detta ska kunna ske krävs utökade och specialanpassade utrymmen för denna världsunika samling som under årtionde har byggts upp av hundratals forskare, spridda över hela jorden! Vi vänder oss därför nu till allmänheten – alla och en var – och ber om hjälp och finansiell stöd för att kunna förverkliga vår gemensamma dröm: att få kännedom om och bättre förståelse för vilka arter som vi delar denna jord med.

Men varför i Skogsby på Öland? Jo, stationens geografiska läge på ön är perfekt. Läget nära Ölandsbron gör stationen lättillgänglig; stationen är centralt placerad med alla öns naturtyper inom gångavstånd. Men inte bara detta! Station Linnés geografiska läge på Öland är också optimalt vad gäller forskning och studier av landets biota (levande). T.ex. så har hela 80 % av Sveriges alla insektsarter påträffats på ön. Detta trots att Öland bara utgör 0,3 % av Sveriges totala landyta! Nästan samma förhållande gäller för däggdjuren, fåglarna och växterna. Det för svenska förhållanden varma klimatet, närheten till Östersjön och en mångfald av olika naturtyper på land gör platsen till ett eldorado för en rad vetenskapliga discipliner inom biologin. Som om inte detta vore nog så hyser Öland också en enorm kulturhistorisk skatt, något som fått FN att sätta upp södra Öland på UNESCO:s världsarvslista.

Om vi lyckas förverkliga våra visioner om en utökad verksamhet så kommer unika resultat och ny kunskap att komma hela mänskligheten till godo. Vi kommer att få helt nya insikter om artrikedomen, evolutionen och livet på jorden!

Det handlar om förståelse och kunskap
Det handlar om fascination och passion
Det handlar om att rädda världen

”Att bevara den biologiska mångfalden är ett av våra viktigaste miljömål. Det handlar inte bara om kärleken till växter och djur. Våra arter renar luften, tar hand om avfallet, håller skadegörare i schack, bidrar till att vi får mat på bordet och utgör en stor resurs för framtiden. Utan dessa tjänster skulle vi inte överleva. Sedan 2002 kartlägger ”Svenska artprojektet” för första gången alla de djur och växter vi är beroende av. Det handlar om en av miljöpolitikens viktigaste kunskapsbaser.”                

                                                                                                                                    DN debatt 2013.05.01

Genom ditt bidrag hjälper du oss att stödja fortsatt forskning på Öland. Genom ditt bidrag visar du att du bryr dig om naturen och vår jord. Någon skänker en krona, någon annan ger mycket mer. Men tillsammans är vi många och många bäckar små bildar som bekant en stor å. Genom ditt bidrag blir du en av oss.

 

Vårt insamlingskonto är bg 673-1426.

Swish 123 635 94 00
Skriv "Framtid" i meddelanderutan för din gåva.          

Tack för ditt bidrag!