klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

2017-04-07

Svenska Linnésällskapets 100-årsmedalj till Dr Mattias Forshage

Under Flora- och Faunavårdskonferensen på SLU den 5 april delades Svenska Linnésällskapets silvermedalj ut till en yngre skicklig taxonom. Mottagaren Dr Mattias Forshage har beskrivit 20 nya arter av parasitsteklar i Sverige och vurmar för amatörentomologi.

Carl von Linné kallade insekter för ”yr-fän”. Han hade öga för smådetaljer och beskrev många arter för sin tid. Men trots Linnés insatser är arbetet med att systematiskt förteckna Sveriges djur och växtliv ännu inte färdigt. En av dem som målmedvetet forskar vidare är Mattias Forshage, som nu utsågs till mottagare av Svenska Linnésällskapets silvermedalj med anledning av Sällskapets hundraårsjubileum.

Mattias Forshage har med vetenskaplig skicklighet och entusiasm i många år forskat inom systematisk biologi med fokus på parasitsteklar. Tongivande för hans arbete är att i linneansk anda kombinera sin forskning med folkbildande satsningar. Han har funnit och beskrivit ett 50-tal arter helt nya för vetenskapen, varav 20 i Sverige, och han har producerat en illustrerad bestämningsnyckel för Europa. Han bidrar kontinuerligt till den svenska taxonomiska databasen Dyntaxa och han verkar starkt för amatörforskningens betydelse och tradition. Utan hans entusiasm och drivkraft skulle svensk entomologi vara oerhört mycket fattigare.

”Det är för mig både roligt och smickrande att uppmärksammas som stående i en linneansk tradition, där vetenskaplig forskning och kunskapsspridning står i djup samklang med en grundläggande förundran och fascination inför naturens mångfald." säger en överraskad Mattias Forshage. ”Mycket återstår ännu att upptäcka och beskriva, inte minst bland parasitsteklar.”

Pristagaren har utsetts i samarbete mellan Svenska Linnésällskapet och det Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

- "Det är en stor glädje för oss att på detta sätt premiera en ung forskare som arbetar i Linnés anda", säger Svenska Linnésällskapets ordförande Birgitta Johansson-Hedberg. "Svenska Linnésällskapet ambition är att vårda den linneanska traditionen och även värna om intresset för vetenskap och svensk natur."

Svenska Linnésällskapet är en fristående rikstäckande organisation som vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk.