klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Organisation

Station Linné är ett öländskt forskningscentrum som, bland mycket annat, erbjuder populärvetenskapliga aktiviteter, utbildning och boende. Station Linné bedriver egen forskning året runt, sedan drygt tio år fokuserad på svenska insektsfaunan. Station Linné är också värd för många svenska och utländska forskare, vilka bedriver sin fältforskning med Station Linné som bas.

Namnet Station Linné antogs när den tidigare huvudmannen Uppsala Universitet 2008 lämnade över ansvaret till en nybildad förening för forskningsstationens fortsatta verksamhet.

Station Linné drivs idag av Stiftelsen Station Linné via bolaget Station Linné AB samt av den ideella organisationen Föreningen Station Linné. Ett vetenskapligt råd bestående av framstående företrädare för svensk forskning bistår ledningen i strategiska frågor rörande Station Linnés vetenskapliga verksamhet. Station Linné rådgör också flitigt med representanter från kommun, regionförbund, näringsliv, ideella organisationer samt universitet, högskolor och organisationer som bedriver delar av sin verksamhet vid stationen.

Populärvetenskap, utbildning och forskning vid stationen drivs dels av Stiftelsen Station Linné själv, dels av intresserade forskare, myndigheter och organisationer som utnyttjar stationen som bas för sin verksamhet. Bland de senare återfinns idag Uppsala universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Artdatabanken, samt Centrum för Biologisk Mångfald.