klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Föreningen Station Linné

Föreningen Station Linné bildades 2008 med huvudsyfte att verka för forskningsstationens fortsatta verksamhet och inriktning.

Det är en liten ideell förening som vid sidan om att verka för Station Linnés fortsatta forskning och publika verksamhet också anordnar exkursioner och seminarier för medlemmarna. Föreningen ska också informera om stiftelsen och dess verksamhet, samla in medel till verksamheten samt allmänt verka för dess ändamål.

Medlem blir du genom att via bankgiro 254-8246 betala in årsavgiften till mottagare Föreningen Station Linné. Du kan nu även swisha direkt till föreningen, swish nummer 123 377 01 04. Ange alltid namn och epostadress tack!

Ange namn, e-postadress och skriv vad inbetalningen avser.

Vuxen 100 kr/år
Stödmedlem 500 kr/år

Föreningen Station Linné har grundat en stiftelse vars ändamål är att bedriva forskning, utbildning, undervisning och ungdomsverksamhet i anslutning till det öländska landskapets natur och kultur. 

Föreningens främsta funktion är att informera om stiftelsen och dess verksamhet, samla in medel till verksamheten samt allmänt verka för dess ändamål.

I juli 2008 grundade Föreningen Station Linné ett företag, idag med namnet Station Linné AB som driver de utårtiktade verksamheter samt utvecklar nya projekt till Station Linné. Stiftelsen Station Linné grundades i december 2009.

 

Styrelse

Fredrik Ronquist (ordf.)

Erik Cardfelt

Pav Johnsson

Gunhild Kullenberg

Lena Lindén

Ulrik Brandén

Göran Hoppe

Dave Karlsson

Anne Wilks

Ingela Fredriksson

 

Valberedning

Jan Landin (sammankallande)
jan.landin@liu.se

Honor C Prentice
honor_c.prentice@biol.lu.se

Veronica Johansson
nonasbox@gmail.com