klart.se

klart.se

Vädret på Station Linné

Station Linné har en unik väderstatistik som sträcker sig ända tillbaka till 1964. Uppgifterna i statistiken omfattar flera parametrar, som t ex nederbörd, vind, mark- och lufttemperatur.

För Station Linnés gästforskare ingår detta som en extraresurs. Övriga kan köpa nämnda väderdata för en engångsavgift på 1 500:- och sedan 300:-/månad som önskas. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Volontärarbeten och praktikplatser


Station Linné erbjuder en rad olika möjligheter till volontärarbeten eller praktikplatser. Det kan röra sig om allt från att hjälpa till med kontorsarbete, städning, trädgårdsarbete eller fastighetsskötsel till insektssortering i vårt populära forskningsprojekt; Svenska Malaisefälleprojektet.

Volontärtjänsterna är ett ömsesidigt åtagande mellan Station Linné och en frivillig intressent, medan praktikplatser ofta tillsätts med en tredje part involverad. Om det handlar om en utbildningspraktik så sker det i samarbete med någon skola eller universitet, om det handlar om en arbetsplatspraktik så är tredje partnern oftast försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Om du vill arbeta som volontär eller praktisera i Svenska Malaisefälleprojektet så måste du åta sig att verka i projektet i åtminstone i fem veckor, gärna längre, för att komma ifråga. Du kommer då att under en inledande vecka ha en egen privat lärare (forskare) som tar dig in i insekternas oöverträffat varierande och fascinerande värld! Studenter som har genomgått denna utbildning får en gedigen insikt och kunskap inom taxonomisk entomologi och kommer att kunna bestämma nästan alla insekter till åtminstone ordningsnivå var som helst i världen – vi vågar att påstå att detta är en helt världsunik utbildning!

Arbeta med studenter, praktikanter och volontärer är mycket viktig för oss, så vi erbjuda en särskild rabatt för boende på Station Linné om det är aktuellt. Däremot kan inte Station Linné betala för några resekostnader eller försäkringar, utan detta måste var och en ombesörja på egen hand.

För ytterligare information kontakta oss på info@stationlinne.se eller kontorstelefon 0485–385 84