Oil Beetles

In springtime, oil beetles can be found crawling on the ground. They cannot fly, and their short wings and segmented abdomens make them resemble thick, black larvae. After mating, the female oil beetle buries several thousand eggs in sandy, easily dug soil. The slender, tiny larvae will immediately climb upwards in the vegetation after they hatch in late spring. If the larva is lucky, it ends up in a flower, and with even greater luck, the flower will be visited by a solitary bee. The larva then hitches a ride to the bee's nest. Once there, it lets go and immediately eats one of the bee's eggs, along with the pollen and nectar food supply. The oil beetle larva then crawls to the next brood cell and continues to consume both the provisions and the bee larvae. By autumn, the oil beetle larva is fully grown and pupates. Since oil beetles cannot fly, relying on their host organism for dispersal, they never end up far from the bee colonies they depend on.

Majbaggar

Om våren kan majbaggar hittas krypande på marken här. De kan inte flyga och deras korta täckvingar och ledade bakkropp får dem att mest att påminna om tjocka, svarta larver. Efter parningen gräver majbaggehonan ned flera tusen ägg i sandig och lättgrävd jord. De smala, små larverna kommer genast klättra uppåt på våren och försommaren efter att de har kläckts. Har larven tur hamnar den i en blomma, och med ännu större tur får blomman besök av ett vildbi. Larven liftar då med till biets bohåla. Väl framme släpper den taget och äter genast upp ett av biets ägg, plus matförrådet av pollen och nektar. Sen kryper majbaggens larv vidare till nästa larvkammare, och fortsätter med att äta upp både förråd och biets larver. Framåt hösten är larvbaggens larv fullväxt och förpuppas. Att majbaggar inte kan flyga, utan dess värdorganism står för spridningen, gör att de aldrig hamnar långt ifrån de bisamhällen de är beroende av.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår