Den största andelen av den biologiska mångfalden och biomassan landlevande djur utgörs av insekter. Som bland annat predatorer, nedbrytare och pollinatörer är de en förutsättning för alla terrestra ekosystem. Fluktuationer i insekternas artsammansättning och populationsstorlekar är viktiga indikationer på underliggande miljöförändringar. Insekternas korta generationstid och stora förökningspotential gör att de snabbt svarar på förändringar vilket gör dem särskilt lämpliga i förebyggande naturvårdsarbeten.

Trots insekternas betydelse är övervakning av dem anmärkningsvärt eftersatt. Av alla Sveriges 33 000 insektsarter omfattas idag bara ett hundratal av övervakningsprogram (dagfjärilar, bin och blomflugor, samt enstaka hotade arter och skadeinsekter). Övervakning av mindre än en procent av landets insektsarter kan inte ge en rättvis bild av förhållandena i de olika ekosystemen, men att artbestämma alla insekter har tidigare varit en orealistisk uppgift. Så är inte längre fallet. De senaste årens framsteg inom molekylärbiologisk artbestämning har drastiskt sänkt både kostnaden och hanteringstiden och därmed gjort en mer omfattande insektsövervakning möjlig.

Station Linné utför miljöövervakning av insekter med moderna DNA-baserade metoder
På Station Linné har vi 20 års erfarenhet av att sortera och artbestämma insekter. I våra moderna DNA-labb har vi dessutom möjligheten att artbestämma insekter med DNA-streckkodning (en metod som använder en mindre del av en organisms arvsmassa för att skilja ut arter från varandra). Vi använder främst två olika metoder för DNA-baserad artbestämning: Hybridmetoden och Metastreckkodning.

Hybridmetoden
Denna metod kombinerar klassisk insektssortering med DNA-baserad artbestämning. Station Linnés taxonomiska experter identifierar de olika arterna baserat på deras utseende samtidigt som deras individantal (abundans) uppskattas. Representanter från varje art väljs ut och deras DNA-streckkoder sekvenseras på MinION plattformen, med kapaciteten att sekvensera 10 000 individuella insekter på samma gång. Resultatet är artlistor och abundanser för de olika arterna samt referensexemplar som kan användas för att beskriva eventuella nya arter.

 

Metastreckkodning
Vid Metastreckkodning analyseras allt DNA från det insamlade provet samtidigt. En mild lysering extraherar DNA från provet samtidigt som insekterna bevaras intakta. DNA-streckkoder sekvenseras på Illumina plattformen som kan processa flera prover med tusentals arter samtidigt. Resultatet är artlistor och proverna bevaras för framtida studier.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår