Miljöövervakning av insekter i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna
Mårten Klinth, Håkan Johansson, Harald Havnås och Dave Karlsson


Sammanfattning
Insekterna är den artrikaste djurgruppen i världen och har historiskt varit en utmaning att övervaka med traditionella morfologiska bestämningsmetoder. Men med modern, DNA-baserad, bestämningsteknik kan nu också denna enormt mångfaldiga grupp övervakas. Som ett led i utvecklingen av en regional miljöövervakning av insekter anlitade därför länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna gemensamt Station Linné för att artbestämma 390 000 insekter insamlade under en säsong med 10 Malaisefällor. Taxonomisk expertis sorterade först ut hypotetiska arter, baserat på insekternas morfologi, och uppskattade sedan deras abundans. Därefter valdes representativa exemplar ut från respektive art för DNA-baserad artbestämning.
Över 5 600 arter identifierades i det insamlade materialet inklusive flera rödlistade arter och minst 170 nya arter för Sverige. Resultatet visar att när molekylärbiologiska metoder och taxonomisk kompetens kombineras så kan miljöövervakningen av insekter i Sverige ta steget från att endast övervaka en bråkdel av arterna till att bevaka en majoritet av diversiteten.

Version 2.0 (17 september 2023)
Miljoovervakning_av_insekter_i_Norrland_dnr._502-4439-2020.pdf

Appendix A-H
AppendixA-H.v2.zip

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår