Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet har till uppgift att bistå stationens ledning i strategiska frågor som rör den vetenskapliga verksamheten. Rådet ska särskilt bevaka forskningens kvalitet, bredd och inriktning i förhållande till stiftelsens stadgar. Rådet har också fastställt en vetenskaplig policy för stationen.

Vetenskaplig policy

Forskningsstationen Station Linné ska vara öppen för alla som vill bedriva vetenskaplig forskning, utbildning eller undervisning inom naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och humaniora, med direkt eller indirekt koppling till människans hållbara nyttjande av landskapet förr, nu och i framtiden.

Stations vetenskapliga verksamhet ska vägledas av formuleringarna i Stiftelsen Station Linnés ändamålsparagraf. Följande texter är särskilt relevanta:

  • ”Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och lämna bidrag till utbildning och undervisning i anslutning till natur och kultur på Öland, särskilt Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap."
  • ”Stiftelsen vänder sig till såväl forskare, barn och ungdom, lärare, allmänhet, politiker och ideella organisationer som till universitet, högskolor, företag och forskande myn­digheter – i Sverige och i utlandet – med intresse för stiftelsens syfte och verksamhet.”
  • ”Stiftelsen får anordna populärvetenskapliga aktiviteter samt erbjuda attraktiva mötes­platser för verksamhet inom dessa ämnesområden.”

Utöver detta ska stationen ta hänsyn till följande i sin vetenskapliga verksamhet.

Stationen ska prioritera forskning och undervisning av hög vetenskaplig kvalitet. Stationen ska verka för att goda förutsättningar ges för undervisning och utbildning, exempelvis genom att skapa referenssamlingar av olika slag.

Stationen ska prioritera åtgärder som främjar stationens roll som mötesplats mellan forskare från olika discipliner och från olika generationer, samt mellan forskare och allmänhet.

Stationen ska skapa goda förutsättningar för att driva långsiktiga forskningsprojekt på stationen, exempelvis genom att samla in väderdata som kan sammanlänkas med pågående forksningaktiviteter. Stationen ska prioritera det långsiktiga bevarandet och tillgängligheten av de data och resultat som kommit fram genom forskning på stationen, särskilt de som har relevans för natur och kultur på Öland. Stationen ska också verka för att samlingar av vetenskapligt värde inom stationens verksamhetsområde, i synnerhet sådana som tillkommit i forskningsprojekt på stationen, ska bevaras för framtiden.

 

LEDAMÖTER

Kommittén består av följande ledamöter, utsedda av Stiftelsen Station Linné:

Prof. Honor C. Prentice, Lunds universitet (ordförande)

Prof. Fredrik Ronquist, Naturhistoriska Riksmuseet

Prof. em. Sven Britton, Karolinska institutet

Prof. Anna Karin Borg Karlsson, Kungliga Tekniska Högskolan

Prof. Jon Ågren, Uppsala universitet

Prof. Johan Ehrlén, Stockholms universitet

Prof. Göran Hoppe, Uppsala universitet

Doc. Bengt Lundegårdh, Global Organic AB

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår