Stöd oss

Bakom Station Linné står en förening som värnar om att Station Linné ska fortleva, utvecklas och fortsätta producera förstklassig biologisk forskning och sprida kunskap.


Ta del i utvecklingen och stöd oss genom att bli medlem eller gåvogivare! Vi arrangerar årligen flera föreläsningar och aktiviteter och håller förstås våra medlemmar och supporters informerade om vad som är på gång.

Medlemskap i Föreningen Station Linné

Vuxen 150 kr/år
Stödmedlem 500 kr/år

Medlemsavgift betalas via bankgiro 254-8246, Föreningen Station Linné. Du kan även swisha medlemsavgiften: 123 377 01 04. Ange namn, e-postadress och skriv vad inbetalningen avser. För enklare swishinbetalning kan du välja att använda relevant QR-kod.


Bli supporter, gåvogivare, medstiftare eller gynnare

Till skillnad från många andra fältstationer drivs Station Linné av en fristående stiftelse. Det ger bättre möjligheter att verka för och bland folket, samtidigt som det skapar en oberoende och unik mötesplats för forskare och forskningsintresserade. Som fristående stiftelse kan Station Linné driva en bredare verksamhet än annars och bidra till att ny kunskap sprids snabbare i samhället.

Station Linné ligger strategiskt placerad i utkanten av Alvaret och Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, intill Mittlandsskogens sydligaste utlöpare. Den invigdes 1963 och användes ursprungligen för banbrytande forskning kring insekters och växters doftsignaler. Idag är forskningen bland annat inriktad på Sveriges insektsfauna, pollinationsbiologi och växtekologi. Sedan tio år driver stationen även en omfattande publik verksamhet för alla åldrar (Porten till Alvaret).

Station Linné byggdes av Uppsala universitet med bidrag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. När universitetets engagemang i Station Linné minskade för några år sedan beslöt en grupp forskare, studenter och andra entusiaster att Station Linné kunde utvecklas bättre som en fristående institution. Den 12 januari 2008 bildades Föreningen Station Linné, som successivt tog över verksamheten. Den 19 december 2009 bildades Stiftelsen Station Linné med syfte att främja forskning och utbildning inom hållbar utveckling. Stiftelsen äger och förvaltar stationsfastigheten sedan 1 maj 2010.

Arbetet med att skapa resurser till renovering och nybyggnation har nu börjat på allvar. På sikt hoppas vi kunna bygga till Station Linné för att få plats för mer forskning och fler boende. För den utåtriktade verksamheten vill vi så småningom uppföra en ny byggnad omfattande utställning, café och butik på marken norr om oss.

Stiftelsen Station Linnés tillgångar kommer från privatpersoner, föreningar, företag, Medstiftare och Gynnare som donerat allt från 20 kronor till 50 000 kr till stiftelsen. Det är dessa donationer som gör det möjligt att driva och utveckla Station Linné. Kom med du också och gör en värdefull insats för forskning, utbildning och miljöarbete i Sverige!

Medstiftarna och Gynnarna träffas en gång per termin, vanligtvis på Öland. Som Medstiftare eller Gynnare väger ditt ord tungt när det gäller Station Linnés framtida utveckling. Du blir också livstidsmedlem i Föreningen Station Linné.

Din donation sätts in på Stiftelsen Station Linnés insamlingskonto bankgiro 673-1426. Ange "Framtid" i meddelandefältet och glöm inte att ange din epost-adress. Det går utmärkt att bli Medstiftare eller Gynnare genom att sätta in mindre belopp i omgångar eller genom månatliga överföringar. För mer information om att bli Medstiftare eller Gynnare, kontakta oss på telefon 0485-385 84 eller på info@stationlinne.se.

Du kan även swisha ditt bidrag på 123 635 94 00. För enklare swishinbetalning kan du välja att använda relevant QR-kod också.

QR-kod för att swisha till Föreningen Station Linné

Swisha Medlemskap till Föreningen Station Linné (150 kr/år), ange din e-post i meddelandefältet.

QR-kod för donation till Station Linné

Swisha gärna ett bidrag till Station Linné!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår