Mittlandsskogen

Från Köpingsvik i norr och till Kalkstad i söder breder den enorma Mittlandsskogen ut sig. Den består av ett lapptäcke av små skogspartier med insprängda ytor av åkrar, byar, gårdar, betesmarker och mindre våtmarker. Skogen utgörs i hög utsträckning av så kallad ädellövskog, men här finns också mycket björk och hassel. Trots att skogen på de flesta ställen är tämligen ung kännetecknas den av en mycket hög artrikedom av insekter, fåglar, svampar och växter. Det beror bland annat på att små dungar och enstaka äldre träd kontinuerligt har fått stå kvar, även under perioder Öland varit mer avskogat.Över ettusen rödlistade organismer är påträffade i denna en av landets mest diversa skogsmiljöer!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår