Ancient Trails

Route 136 follows one of Northern Europe's oldest roads, estimated to be around 6,600 years old! It traces the western edge of the Öland limestone plateau, above the steep slope commonly known as the landborgen. It also runs through the highest parts of Öland, the areas that emerged from the Baltic Ice Lake after the inland ice began to recede around 15,000 years ago.

Numerous burial sites and other cultural historical remains along the entire length of the road testify to its historical significance. Today, the Öland verges with their extremely rich blooms are almost as iconic in the Öland landscape as the windmills.

Historiska vägval

Väg 136 följer en av nordeuropas äldsta vägar – uppskattningsvis är den omkring 6 600 år gammal! Den följer den öländska kalkstensplatåns västra kant, ovan den brant delsom brukar kallas för landborgen. Den ligger också där Öland är som högst, de delar av Öland som tittade upp ur Baltiska issjön efter att inlandsisen börjat smälta undan för omkring 15 000 år sedan.

Mängder av gravplatser och andra kulturhistoriska lämningar längs hela vägens sträckning vittnar om dess historiska betydelse. Idag är de öländska vägrenarna med sina extremt rika blomningar ett nästan lika välkänt inslag i den öländska landskapsbilden som väderkvarnarna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår