Bumlebees

Along the hiking trails, you might find boxes with very small entrance holes. These are bumblebee boxes. At Station Linné, former station manager Jan Tengö conducted research on bumblebees for many years. As a result, there have been many bumblebee boxes placed here. When winter comes, only the young bumblebee queens remain, having matured during the past summer. They mate and choose a sheltered place to overwinter. When spring arrives, they move to a spot to lay eggs and ensure that the first generation of larvae can get pollen and nectar and quickly pupate. Once they become adult worker bumblebees, they start to feed and care for their mother, who can now focus all her energy on laying even more eggs. It's a bit like a queen bee, although bumblebee colonies often consist of only a few dozen workers compared to the tens of thousands in a honeybee colony. On Öland, more than half of the country's 40 bumblebee species have been found, including the red-listed moss carder bee (Bombus muscorum) and the newly arrived white-nosed bumblebee (Bombus semenoviellus).

 

Humlor

Här och var längs vandringslederna finns det holkar med mycket små ingångshål uppsatta. Det är humleholkar. På Station Linné ledde den tidigare stationschefen Jan Tengö forskning på humlor under många år. Därför har det varit gott om humleholkar just här. När vintern kommer finns bara de unga humledrottningar kvar, som blev fullvuxna sommaren som gick. De parar sig och väljer en skyddad plats att övervintra på. När våren kommer flyttar de till ett ställe att lägga ägg på och se till att den första generationen larver kan få pollen och nektar och snabbt förpuppas. När de blivit färdiga arbetarhumlor, börjar de mata och pyssla om sin mamma, som nu kan lägga all kraft på att lägga ännu fler ägg. Lite som en bidrottning gör, fast humlornas samhällen består ofta bara av några tiotal arbetare, mot honungsbiets tiotusenhövdade skara. På Öland finns är drygt hälften av landets 40 arter humlor påträffade, däribland den rödlistade mosshumlan och den nyinvandrade vitnoshumlan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår