Sippor (anemoner)

Här blommar det om våren stora mängder av blåsippa (som ibland kan ha mer rödtonade blommor!), vitsippa och gulsippa. Blåsippan börjar blomma först. Till skillnad från vitsippa och gulsippa sprider sig blåsippan bara med frön. Fröna har ett välsmakande bihang som gör att myror plockar dem med sig och på så vis sprider dem. Trots att blåsippan inte är fridlyst på Öland bör du tänka på att blommorna är viktiga för blåsippans överlevnad. Vitsippan sprider sig främst vegetativt via jordstammar. Många av blommorna i ett bestånd kan därför utgöras av samma genetiska individ. Blommorna bildar inte nektar, vilket gör att bara pollenätande insekter besöker dem. Gulsippan har en mer sydlig utbredning än vitsippan och trivs särskilt bra i just den här typen av ädellövskog, på kalkrik mulljord.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår